Nội dung trên Hocban.vn được xây dựng và hoàn thiện dựa trên những thông tin, tư liệu từ Internet và kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm từ tác giả.

Do đó việc chia sẻ, sao chép nội dung tại đây không có ràng buộc về bản quyền. Tức là bạn có thể copy thoải mái, mình chẳng kiện tụng hay báo cáo bản quyền này nọ đâu, khỏi lo nhé ! Nếu có lòng thì bạn để lại nguồn bài viết, còn không thì thôi, không sao cả.