Cách phát âm một số từ liên quan đến WordPress [ phần 1]

Trong phần này mình chia sẻ cách phát âm của các từ: Website, Hosting, Domain, VPS,  DNS, Cloud, Server, Open Source, WordPress,…

  1. Website : / Quét Sai /
  2. Hosting (lưu trữ): / Hót ting / hoặc / Hô x ting /;
  3. Domain (tên miền) : / Đô men / hoặc / Đồ mén n /;
  4. VPS (máy chủ ảo) : / Vi Pi S / hoặc thuần Việt luôn / Vê Pê S /;
  5. DNS (hệ thống phân giải tên miền): / Đji En S / hoặc thuần Việt luôn / Đê Nờ S /;
  6. Cloud (đám mây) : / Cờ Lao / hoặc / Cờ Lao đ /;
  7. Server (máy chủ) : / Sơ vờ /;
  8. Open Source (mã nguồn mở) : / Âu Pền Suộc/ ;
  9. WordPress : / Quợt pRét / hoặc / Quớt pRét / ;

guest
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Toán Học <span style="color: #2196f3;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">14</span><span style="color: #2196f3;">) </span>
Guest

Nay mới biết được cách phát âm vi diệu như này :v

Tùng <span style="color: #2196f3;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">27</span><span style="color: #2196f3;">) </span>
Guest

nghe vui tai phết bác, cơ mà website em đọc là wet sai