Cách phát âm một số từ liên quan đến WordPress [ phần 3]

Trong phần này mình chia sẻ cách phát âm của các từ: General Settings, Site Title, Tagline, Language, Date Format, Time Format, Writing, Reading, Discussion, Permalink, …

  • General Settings (thiết lập tổng quan) : / Jchén nơ rồ sét ting / ;
  • Site Title (tiêu đề website) : / Sai thai thồ / ;
  • Tagline (khẩu hiệu): / Tág lai / ;
  • Language (ngôn ngữ) : / Laen guỵt / ;
  • Date Format (định dạng ngày) : / Đay pho mát ‘t / ;
  • Time Format (định dạng thời gian) : / Tham pho mát ‘t / ;
  • Writing (viết): / W-rai tìng / ;
  • Reading (đọc) : / Rí ea đing / ;
  • Discussion (thảo luận): / Đis ‘x khớ Sần / ;
  • Permalink (đường dẫn tĩnh): / Pơ mồ link / ;

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, là người thường đăng bài và comment dạo trên Hocban.vn

Không biết bạn đã từng đọc qua các nội dung dưới đây chưa nhỉ ?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments