Cách phát âm một số từ liên quan đến WordPress [ phần 5]

Trong phần này mình chia sẻ cách phát âm của các từ: Homepage Displays, Latest Posts, Static Page, Feed, Full Text, Summary, Search Engine Visibility, Discourage, Index, …

  • Homepage Displays (hiển thị trên trang chủ): / Hom pay  dis plays /;
  • Latest Posts (những bài viết mới / gần đây nhất) :  / Láy  tịt Pốt’x / ;
  • Static Page (trang tĩnh) : / x’ta-tịc pay / ;
  • Feed (nguồn cấp dữ liệu): / fí..đ / ;
  • Full Text (đầy đủ) : / full Tét / ;
  • Summary (một phần / đoạn trích) : / Xớm mơ rì / ;
  • Search Engine Visibility (hiển thị với công cụ tìm kiếm) : / Sớt  En J’dìn – Vi sơ bí lơ tì / ;
  • Discourage (ngăn chặn) : / Đi  s’cớ rịc ‘chờ / ;
  • Index (lập chỉ mục) : / in đek’x / ;

 

guest
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Học Luật <span style="color: #2196f3;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">43</span><span style="color: #2196f3;">) </span>
Guest

Mình có một đám bạn chơi chung, lúc nào chúng nó cũng nghĩ là mình giỏi tiếng anh lắm tại vì cái nghề lập trình, thiết kế website toàn tiếp xúc với những loại ngôn ngữ nhìn thoáng qua thì tưởng nè tiếng Anh nhưng thực ra nó lại là ngôn ngữ siêu văn bản, ngôn ngữ lập trình. Chứ thực ra trình tiếng anh của mình còn thua cả học sinh cấp hai, cấp ba. Ngay cả những từ đơn giản như hello, what is your name? còn đọc sai âm điệu. Chẳng qua là những từ gì thường… Read more »

Học Luật <span style="color: #2196f3;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">43</span><span style="color: #2196f3;">) </span>
Guest

Thật chứ bây giờ bảo em đi học lại tiếng anh em cũng xin chịu. Giờ đi làm, biết ngày nào hay nào đó. Rảnh tụ tập ae cafe chém gió hay ghé qua blog của ae học hỏi thêm thôi!