Cách phát âm một số từ liên quan đến WordPress [ phần 5]

Trong phần này mình chia sẻ cách phát âm của các từ: Homepage Displays, Latest Posts, Static Page, Feed, Full Text, Summary, Search Engine Visibility, Discourage, Index, …

  • Homepage Displays (hiển thị trên trang chủ): / Hom pay  dis plays /;
  • Latest Posts (những bài viết mới / gần đây nhất) :  / Láy  tịt Pốt’x / ;
  • Static Page (trang tĩnh) : / x’ta-tịc pay / ;
  • Feed (nguồn cấp dữ liệu): / fí..đ / ;
  • Full Text (đầy đủ) : / full Tét / ;
  • Summary (một phần / đoạn trích) : / Xớm mơ rì / ;
  • Search Engine Visibility (hiển thị với công cụ tìm kiếm) : / Sớt  En J’dìn – Vi sơ bí lơ tì / ;
  • Discourage (ngăn chặn) : / Đi  s’cớ rịc ‘chờ / ;
  • Index (lập chỉ mục) : / in đek’x / ;

 

2/5 - (3 votes)
Subscribe
Notify of
guest

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ưu đãi Hosting, VPS lên đến 80% và tặng bộ theme, plugin bản quyền hơn 1.600$XEM CHI TIẾT
+