Cách phát âm một số từ liên quan đến WordPress [ phần 5]

Trong phần này mình chia sẻ cách phát âm của các từ: Homepage Displays, Latest Posts, Static Page, Feed, Full Text, Summary, Search Engine Visibility, Discourage, Index, …

  • Homepage Displays (hiển thị trên trang chủ): / Hom pay  dis plays /;
  • Latest Posts (những bài viết mới / gần đây nhất) :  / Láy  tịt Pốt’x / ;
  • Static Page (trang tĩnh) : / x’ta-tịc pay / ;
  • Feed (nguồn cấp dữ liệu): / fí..đ / ;
  • Full Text (đầy đủ) : / full Tét / ;
  • Summary (một phần / đoạn trích) : / Xớm mơ rì / ;
  • Search Engine Visibility (hiển thị với công cụ tìm kiếm) : / Sớt  En J’dìn – Vi sơ bí lơ tì / ;
  • Discourage (ngăn chặn) : / Đi  s’cớ rịc ‘chờ / ;
  • Index (lập chỉ mục) : / in đek’x / ;

 

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, là người thường đăng bài và comment dạo trên Hocban.vn

Không biết bạn đã từng đọc qua các nội dung dưới đây chưa nhỉ ?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments