Cách phát âm một số từ liên quan đến WordPress [ phần 6]

Trong phần này mình chia sẻ cách phát âm của các từ: Default, Attempt, Submit, Registered, Logged, Automatically, Cookies, Cache, Checkbox, Allowing, Threaded, approved, …

 • Default (mặc định) : / Đì phâu-lt / ;
 • Attempt (cố gắng) : / Ờ tem-pt / ;
 • Submit (xác nhận) : / Sợt mít-t / ;
 • Registered (đã đăng ký) : / Ré Jchịts tờ-đ / ;
 • Logged (đã đăng nhập) : / Ló-g-đ / ;
 • Automatically (tự động) : / Au tô má tịc k-ly / ;
 • Cookies (xem ý nghĩ của Cookies): / C-khúc kie/ ;
 • Cache (xem ý nghĩ của Cache) : / K át’ S / ;
 • Checkbox : (cái mục có thể đánh dấu tick vào chọn) : / Chéck búc / hoặc / Chéck bóx / ;
 • Allowing (cho phép) : / Ờ lao wìng / ;
 • Threaded (luồng + “bình luận”) : / Thờ-re-địd / ;
 • Approved (đã phê duyệt) : / Ờ-pru v-đ / ;

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, là người thường đăng bài và comment dạo trên Hocban.vn

Đây là các bài viết Google đề xuất cho bạn:

guest
17 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
iLAW <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">3</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend

Haha! Bái phục bạn luôn! Làm nhớ tới báo Nhân dân phiên âm tên mấy đồng chí Lào qua thăm Việt Nam!

iLAW <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">3</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend
Đã trả lời  Hocban.vn

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít thăm Việt Nam. kk

Học Luật <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">18</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend
Đã trả lời  Hocban.vn

Thật là liên quan =]] Đây là cách phát âm trong tiếng Anh – Mỹ chứ liên quan gì đến phiên âm danh từ riêng của Lào!

Last edited 2 months ago by Học Luật
iLAW <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">3</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend
Đã trả lời  Hocban.vn

“Phiên âm và phát âm là 02 món khác nhau mà” chỗ này mình chưa hiểu lém!

iLAW <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">3</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend
Đã trả lời  Hocban.vn

Great bác ơi!

Toán Học <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">14</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend

Được những 6 post lận. Em phục bác rồi đấy :v

Odailoan <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">6</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend

Vậy mà bác cũng nghĩ ra để thành chuỗi bài viết được 😂

Đức Mạnh <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">14</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend

Hay quá bác ơi!

Con Gái Miền Tây <span style="color: #e91e63;">(</span><span class="wpdiscuz-comment-count">1</span><span style="color: #e91e63;">) </span>
Friend

bác tịnh nay ra chuyên mục này khá hay à nha