Call to Action Templates – mẫu kêu gọi hành động trên website

Call to Action Templates Hocbanvn

Call to Action Templates Hocbanvn

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp một số mẫu Call to Action Templates – CTAs (dùng để kêu gọi người dùng thực hiện hành động trên website). Các mẫu này mình lưu trữ dưới dạng hình ảnh và link để tham khảo, nó không phải là code.

Để xem chi tiết cũng như lấy nó về bạn click vào link của từng mẫu, lưu ý: Mẫu dùng để tham khảo và để “HỐT” được nó bạn cần có kiến thức về lập trình website.

Stackable Call to Action Block Style 01

Stackable Call to Action Block Style 01

#01 Stackable Call to Action Block Style 01

Demo: https://wpstackable.com/call-to-action-block/

Stackable Call to Action Block Style 02

Stackable Call to Action Block Style 02

#02 Stackable Call to Action Block Style 02

Demo: https://wpstackable.com/call-to-action-block/

Atomic Blocks Call to Action Style 01

Atomic Blocks Call to Action Style 01

#03 Atomic Blocks Call to Action Style 01

Demo: https://atomicblocks.com/

Atomic Blocks Call to Action Style 02

Atomic Blocks Call to Action Style 02

#04 Atomic Blocks Call to Action Style 02

Demo: https://atomicblocks.com/blocks/call-to-action-block/

——-

TIẾP TỤC SƯU TẦM….

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, là người thường đăng bài và comment dạo trên Hocban.vn

Đây là các bài viết Google đề xuất cho bạn:


2 bình luận

Viết bình luận theo mẫu

(Các mục bắt buộc được đánh dấu * )