Client – server là gì ?

Hiểu đơn giản thì Client – server là một loại mô hình mạng máy tính bao gồm 02 thành phần là máy chủ và máy khách. 

Mo hinh client - server

Mô hình client – server

Xem thêm


  • Mô hình client – server còn được gọi là mô hình khách – chủ;
  • Trong mô hình khách – chủ (client – server), máy khách bao gồm máy tính và các thiết bị điện tử nói chung. Máy chủ là nơi cài đặt các chương trình dịch vụ và lưu trữ tài nguyên.
  • Trong mô hình này, máy khách đóng vai trò gửi các yêu cầu (request) đến máy chủ , máy chủ (server) là nơi thực thi các yêu cầu đó và gửi kết quả lại cho máy khách;
  • Việc yêu cầu của máy khách, đáp ứng, xử lý, và phản hồi của máy chủ tạo thành một dịch vụ. Dịch vụ này hoạt động trên nền web nên nó được gọi là dịch vụ web (hay web service);
  • Ví dụ về mô hình client-server là: Email , máy in (từ xa) và World Wide Web.

Chúng ta vừa tìm hiểu về mô hình khách chủ (Client – Server)Có lẽ bao nhiêu đây đã đủ để các bạn hình dung. Tuy nhiên, nếu bạn có điều gì thắc mắc hoặc bổ sung, hãy để lại bình luận bên dưới nhé !

Có thể bạn quan tâm:


Client – server là gì ?
4 (80%) 1 vote
- TÁC GIẢ BÀI VIẾT -

Hocban.vn

Tác giả tại Tịnh Nguyễn Blog
Bài viết bạn vừa xem được thực hiện bởi Tịnh Nguyễn, một thanh niên đẹp zai chuẩn sói ca, có sở thích vọc vạch về máy tính và Internet, hiện tại là ác min của Hocban.vn. Đây là các bài viết của anh ấy !
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì có thể chia sẻ nó qua:

Viết bình luận theo mẫu

(Các mục bắt buộc được đánh dấu * )