CTR là gì ?

Trong lĩnh vực quảng cáo, CTR là viết tắt của cụm từ Click Through Rate được hiểu là tỉ lệ nhấp chuột, tức là số lần nhấp quảng cáo nhận được chia cho số lần quảng cáo được hiển thị.

Cách tính tỉ lệ nhấp chuột:  (số nhấp chuột ÷ số lần hiển thị) * 100%

Ý nghĩa của CTR: Có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của từ khóa và quảng cáo của bạn. Nó cho thấy rằng mức độ quan tâm của người dùng khi quảng cáo của bạn “đập” vào mắt họ.Ví dụ quảng cáo của bạn hiển thị 1000 lần nhưng chỉ có một click, như vậy CTR hiện tại của bạn là: (1/1000)*100%= 0.1% ==> chứng tỏ rằng quảng cáo của bạn không đủ hấp dẫn người dùng / khách hàng tiềm năng và bạn cần tìm cách nâng cao hiệu quả quảng cáo hơn.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì có thể chia sẻ nó qua:

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, một thanh niên mà khi người ta đối diện với bạn ấy chỉ có thể thốt lên rằng "Ối dồi ôi, đẹp ZAI quá ! " 😂

Viết bình luận theo mẫu

(Các mục bắt buộc được đánh dấu * )