Gradient Borders CSS cho khung viền màu sắc hơn

Gradient Borders CSS và ứng dụng

Gradient Borders CSS và ứng dụng

Dưới đây mình chia sẻ một số mẫu Gradient Borders CSS giúp cho khung viền của các nút bấm, khung màu sắc hơn.

#01 Linear Gradient Border

Demo:

NỘI DUNG VĂN BẢN

Giá trị

.ten-box {
     border: 3px solid;
     border-image-source: linear-gradient(to right, #f64f59, #c471ed, #12c2e9); 
     border-image-slice :1;
}

#02 Conic Gradient Border

Demo:

NỘI DUNG VĂN BẢN

Giá trị:

.box {
border: 10px solid;
border-image-source: conic-gradient(red, orange, yellow, green, blue);
border-image-slice: 1;
}

Tiếp tục sưu tầm

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì có thể chia sẻ nó qua:

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, là người thường đăng bài và comment dạo trên Hocban.vn

Bài viết có vẻ liên quan ^ ^
avatar