Gradient Borders CSS cho khung viền màu sắc hơn

Gradient Borders CSS và ứng dụng

Gradient Borders CSS và ứng dụng

Dưới đây mình chia sẻ một số mẫu Gradient Borders CSS giúp cho khung viền của các nút bấm, khung màu sắc hơn. Về tính ứng dụng thì bạn có thể dùng mấy mẫu này để chèn vào bài viết, landing page, call to action,..

#01 Linear Gradient Border

Demo:

NỘI DUNG VĂN BẢN

Giá trị

.ten-box {
     border: 3px solid;
     border-image-source: linear-gradient(to right, #f64f59, #c471ed, #12c2e9); 
     border-image-slice :1;
}

#02 Conic Gradient Border

Demo:

NỘI DUNG VĂN BẢN

Giá trị:

.box {
border: 10px solid;
border-image-source: conic-gradient(red, orange, yellow, green, blue);
border-image-slice: 1;
}

Tiếp tục sưu tầm

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, là người thường đăng bài và comment dạo trên Hocban.vn

Đây là các bài viết Google đề xuất cho bạn:

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments