API là gì ?

API là viết tắt của cụm từ Application Programming Interface (dịch ra là: giao diện lập trình ứng dụng). API hỗ trợ mạnh mẽ trong việc tái…

WordPress là gì ?

WordPress là một phần mềm quản trị nội dung (CMS) nguồn mở và miễn phí, nó được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình PHP và…

Blog là gì ?

Hiểu đơn giản thì Blog là một dạng nhật ký được viết và xuất bản trên nền Web. Xem thêm Blog là cách viết ngắn gọn…

Website là gì ?

Website là một tập hợp các trang web (web pages) có mối liên quan với nhau về nội dung (văn bản, âm thanh, hình ảnh,…

1 2 3 4