API là gì ?

API là viết tắt của cụm từ Application Programming Interface (dịch ra là: giao diện lập trình ứng dụng). API hỗ trợ mạnh mẽ trong việc tái…

Blog là gì ?

Hiểu đơn giản thì Blog là một dạng nhật ký được viết và xuất bản trên nền Web. Xem thêm Blog là cách viết ngắn gọn…

1 2