Sau đây là những quy định đối với việc đăng bình luận, rất mong tất cả các bạn thực hiện khi tham gia “ trò chuyện ” trên blog Hocban.vn

  • Không đề cập đến chính trị, tôn giáo, không đả kích, xúc phạm nhau;
  • Không sử dụng các cụm từ như: H A C K, C R A CK, và tương tự;
  • Không trao đổi, chia sẻ các nội dung đồi trụy, thô tục, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
  • Không chia sẻ các liên kết (URL) xấu, chứa nội dung lừa đảo, chứa quảng cáo gây khó chịu người dùng.

Tuân thủ quy định pháp luật và các giới hạn của chuẩn mực đạo đức & giao tiếp sẽ giúp chúng ta có môi trường giao lưu, học hỏi vui vẻ và lành mạnh. Trân trọng !

Tịnh Nguyễn – Admin Hocban.vn