Blog là gì ?

Hiểu đơn giản thì Blog là một dạng nhật ký được viết và xuất bản trên nền Web. Xem thêm Blog là cách viết ngắn gọn…