WordPress là gì ?

WordPress là một phần mềm quản trị nội dung (CMS) nguồn mở và miễn phí, nó được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình PHP và…

Web service là gì ?

Web service là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ các thiết bị điện tử thuộc các nền tảng (hệ điều…

Trình dịch là gì ?

Trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang chương trình…

Mã nguồn là gì ?

Mã nguồn (source code) là một hoặc một hệ thống các tập tin dạng văn bản có chứa một hay nhiều dòng lệnh dưới dạng ngôn…

1 2