Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront

Thay doi so san pham lien quan trong theme Storefront

Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront

Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront, vì mặc định nó chỉ có 3 sản phẩm nên rất to và thô.

Cách thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront

File các bạn cần sửa nó ở trong đường dẫn: storefront/inc/woocommerce/class-storefront-woocommerce.php | sau đó tìm đến dòng:

Bên dưới nó có 2 chỗ hiện giá trị số 3, đó là posts_per_page và columns, đổi hết sang số 4 là được.Lưu ý: những sửa đổi trực tiếp như thế này lên theme sẽ bị mất hết khi cập nhật, do đó nếu bạn không có dự định nhiều thì hãy lưu lại những phần đã sửa lại nhé. Khi có bản cập nhật mới thì vào chỉnh vài phút thôi.

Thì thủ thuật này đơn giản chỉ bao nhiêu đây, anh em làm có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến thì cứ comment bên dưới nhé !

Một số thủ thuật với theme Storefront có thể hữu ích với bạn

Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront
Mời bạn oánh giá 😇

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì có thể chia sẻ nó qua:

Bài viết bạn đang xem được viết bởi Tịnh Nguyễn, một thanh niên mà khi người ta đối diện với bạn ấy chỉ có thể thốt lên rằng "Ối dồi ôi, đẹp ZAI quá ! " 😂

Viết bình luận theo mẫu

(Các mục bắt buộc được đánh dấu * )