[Bài 28] Thiết lập đường dẫn tĩnh mặc định – Permalink Settings

Trong bài này mình sẽ nói sơ qua về đường dẫn tĩnh (Permalink) và thiết lập đường dẫn tĩnh mặc định cho bài viết, trang, chuyên mục & các thẻ tag.

Permalink là gì vậy ?


Như phần mở đầu mình cũng đã nói, Permalink dịch ra tiếng Việt là đường dẫn tĩnh, hay còn gọi là liên kết cố định (permanent URL). Nếu bạn chưa hiểu URL là gì thì gõ lên khung tìm kiếm của Hocban.vn từ khóa ” URL là gì ” để xem thêm nhé !

Còn liên kết cố định (permanent URL) là sao nhỉ ? Mình lấy trường hợp cụ thể và các bạn hình dung nhé !

  • Trên blog Hocban.vn có bài viết về tên miền, đường dẫn của nó là hocban.vn/ten-mien-la-gi. Tức là khi bạn nhập dòng này vào trình duyệt thì sẽ dẫn bạn đến bài viết Tên miền là gì trên blog Hocban.vn. Cái đường dẫn đó được gọi là liên kết cố định – Permalink.
  • Oke, bây giờ bạn thử sửa cái đường dẫn trên thành hocban.vn/ten-mien-la-gi-abc-xyz và thử truy cập xem sao.
Loi 404 - Page not found

Lỗi 404 – Page not found

  • Đấy, sau khi nhập vào URL đã thay đổi, bạn nhìn thấy một thông báo “Lỗi 404 – Trang bạn truy cập không tồn tại” điều này có nghĩa là khi thay đổi liên kết cố định, đường dẫn tới bài viết bị sai đi, tất nhiên là không lấy được nội dung.

Thiết lập đường dẫn tĩnh mặc định


Thiết lập này nhằm tạo một cấu trúc đường dẫn tĩnh mặc định, để khi mà bạn tạo một Post, page, category hay tag thì sẽ tự tạo cho bạn một đường dẫn theo cấu trúc định sẵn.

Bây giờ bạn vào Settings >> chọn Permalinks để mở phần cài đặt đường dẫn tĩnh Permalink Settings.

Phan thiet lap duong dan tinh permalink Settings

Phần thiết lập đường dẫn tĩnh permalink Settings

WordPress họ đưa ra một số các cấu trúc permalink mặc định