Hello anh chị em, dưới đây Tịnh Nguyễn để một số thông tin về tài khoản nhận THANH TOÁN khi anh chị em sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Hocban.vn bao gồm: Làm web, blog, mua theme, hướng dẫn WordPress.

Anh chị em cũng có thể ủng hộ Hocban.vn bằng cách nhấp link tiếp thị liên kết (affiliate link) trong các bài viết về Web Hosting, VPS. Hoa giới thiệu thường là 10% – anh chị em sẽ không mất thêm khoản phí nào, đó là chi phí tiếp thị mà các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho Hocban.vn.

Ngoài ra, Hocban.vn cũng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến WordPress, anh chị em xem thêm tại mục Dịch vụ nhé !