Hello anh chị em, bài này Tịnh Nguyễn để một số thông tin về tài khoản nhận ủng hộ từ mọi người. Thông thường anh chị ủng hộ tác giả vì đã hỗ trợ, tư vấn hoặc hướng dẫn trực tiếp.

Hoặc nếu anh chị em thấy nội dung trên Hocban.vn là hữu ích và anh chị muốn ủng hộ để tạo nguồn lực, giúp blog phát triển và đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Dưới đây là thông tin tài khoản của Tịnh Nguyễn (admin Hocban.vn):