WordPress Development

Chuyên mục lưu trữ một số bài viết về WordPress Development nhưng ở mức độ nâng cao hơn so với chuyên mục WordPress Cơ Bản.

Trong chuyên mục này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu phần code của WordPress để vận dụng trong chỉnh sửa, phát triển theme, plugin WordPresss thuận tiện hơn.

Ưu đãi Hosting, VPS lên đến 70% và tặng bộ theme, plugin bản quyền hơn 1.600$XEM CHI TIẾT
+