Nếu bạn có điều gì cần trao đổi về nội dung hoặc hợp tác thì có thể liên hệ với tác giả Học Bạn .vn qua các hình thức dưới đây. Cái nào cũng được, thường thì nhắn qua facebook cá nhân thì nhanh và đơn giản nhất.

Giao lưu học hỏi thêm ở các nhóm Facebook

Trước khi tham gia thảo luận trên các nhóm Facebook, bạn cần đọc phần nội quy được ghim ở đầu mỗi trang để tránh bị ban nick nhé ?